Bia

Vücut Kompozisyonu Kavramı

Vücut Kompozisyonunu belirlemek için birçok yöntem mevcuttur; kişinin şişman olup olmadığına yalnızca bakarak da karar verilebilir. Yani alışkın bir göz sadece bakarak tanı koyabilir. Ancak tanının objektif ölçütlerle kanıtlanması gereklidir.

Bu yöntemler; Doğrudan Ölçüm ve Dolaylı Ölçüm olarak ikiye ayrılırlar.

Doğrudan ölçüm metodu, canlı insan vücudu üzerinde uygulanması mümkün değildir, ancak kadavra üzerinde uygulanabilir. Kliniklerde yağ miktarını saptamak için uygulanan yöntemler dolaylı ölçüm yöntemleridir. BIA ölçüm metodu; diğer sayılabilecek Antropometrik Ölçümler, Densitometri Yöntemi, Su Altı Tartım Testleri, Şişe Kaldırma Kuvveti Testleri, Potasyum 40 Yöntemi, İzotopik Dilisyon Yöntemi, Infrared Yöntemi, Ultrasonografi Yöntemi, Bilgisayarlı Tomografi Yöntemi, Manyetik Rezonans Yöntemleri gibi dolaylı ölçüm yöntemlerinden biridir. Diğer ölçüm yöntemleri için açıklamalara www.tarti.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

Tüm bu yöntemler uzun KLİNİK çalışmalar ve yılların getirdiği tecrübeler sonucu oluşmuş olup, her bir yöntemin kendine ait kuralları ve işleyiş biçimi vardır ve "Dolaylı Ölçüm Metodu" olmaları sebebi ile ölçüm için gereken koşullar sağlanamadığı sürece hataya açık olacaklardır.

Her bir Dolaylı Ölçüm Yöntemi farklı unsurlardan yola çıkarak bütüne ulaşmaya çalışır. Gidilen yollar farklı olsa da şartlar tam olduğunda benzer bir bütüne ulaşırlar. Yani YOL farklı ancak SONUÇ aynı veya çok benzerdir.

Bia Analizi ve Raporların Değerlendirilmesi

Vücut Analizi Kavramı

Vücut kompozisyonunun analizi olarak adlandırılmaktadır. Vücudumuz farklı kütlelerin bir araya gelmesi ile

oluşan bir kompozisyondur. Vücut ağırlığını oluşturan kompozisyonun detaylı analizi ise kilo kontrol

programının başarısını da beraberinde getirecektir.

Vücut Ağırlığı; Yağ Ağırlığı ve Yağ Dışı Ağırlık olarak ikiye ayrılabilir.

Yağ Dışı Ağırlık ise; Kas (Yumuşak Kas Dokusu, İskeletsel Kaslar), Sıvı (Hücre İçi Sıvı, Hücre Dışı Sıvı), Protein,

Toplam Mineral, Kemik Mineralleri, İç Organlar Çevresi Yağlanma ve Diğer Organizmik Yapılar (mesela

atıklar) şeklinde tasnif edilebilir.

Vücut Analizi için “BIA” Kavramı

Bio Impedans Analiz Yöntemi; hızlı, kolay ve pahalı olmayan bir Vücut Analiz yöntemidir. Bu yöntem,

vücuda düşük frekanslı (50 kHz ) bir elektrik akımının verilerek, empedansın ölçülmesi şeklinde gerçekleşir.

Vücut suyundaki elektrolitler iyi bir elektriksel geçirgendir. Vücut suyundaki volümün yüksek olması, elektrik

akımının daha az dirençle karşılaşarak geçmesine yol açacaktır.Yağ hücreleri elektrik akımını hemen hemen

iletmediğinden yağ dokusu daha yüksek bir dirence sahiptir.

Bu yöntem ile vücut kompozisyonunu belirleme;

Yüksek derecede uzmanlık gerektirmez

Ölçüm rahat ve kolay yapılır, tam soyunma gerektirmez

Doğru sonuçları hızlı bir şekilde alabilirsiniz

Şişman kişilerin ölçümleri de kolay bir şekilde yapılabilir.

Bio Empedans Analiz teknoloji 1980 li yılların ortalarında tek frekanslı cihazlar ile başlamıştır. Bu cihazlar Yağ

Oranını, Yağsız Vücut Kütlesini ve Toplam Vücut Sıvısını ölçümlendirmeye yönelik olarak tasarlanmış ve

halen yaygın bir kullanım oranına sahiptir.

Son teknolojik gelişmeler neticesinde ise hidrasyonel durumu tayin etmek ve sıvı dağılımını netleştirerek

daha ileri seviyede araştırmalar yapmak amacı ile muti frekans ölçüm teknolojileri de kullanılmaktadır.

Anlamı, sistemde 50kHz lik Yağ Oranı ve Toplam Sıvı Miktarını belirlemeye yönelik akımın yanında farklı

akımlar da ölçüm sistemine dahil edilerek, sıvı dağılımının net saptanabilmesine yönelik bir çalışmadır.

Bu tip sistemde en az 2 farklı akım kullanılmaktadır, bu yolla BIA cihazlarına hidrasyonel yapıya ait (sıvı

dağılımı) durumunu belirlerken daha geniş bir perspektif sağlanabilmektedir.

Bu cihazlarda Resistans, Reaktans ve Impedans değerlendirmesi ayrı ayrı yapılabilmekte olup, bu değerler

medikal uzmanlar tarafından ileri teknik analizlerde kullanılabilmektedir. Asıl amaç kişinin hidrasyonel

durumu ve sıvı dağılımını tetkik etmeye çalışarak bu yolla “Hücre Sağlığı” konusunda fikir sahibi olmak

amaçlanmaktadır.

Yukarıdaki şekil bize BIA analizi konusunda fikir vermektedir. Tek frekanslı (50 kHz lik) akımın hücre

çemberini geçerek hücrenin içine girmediği varsayılır ve böylece 50 kHz lik akım dalgasından farklı olarak

verilen yüksek akım dalgalarının hücre çemberinden geçtiği

ve daha düşük verilen akımların ise geçmediği varsayımından yola çıkılarak “Direnç ve tepki” ölçülür, daha

sonrasında ise bilimsel çalışmalar neticesinde geliştirilmiş bir çok algoritma uygulaması üzerinden “Detaylı

Vücut Analizine” ulaşılır.

Multifrekans cihazlar bizlere Hücre İçi Sıvı (ICW),Hücre Dışı Sıvı (ECW) ve Toplam Sıvı Dağılımı açısından

daha detaylı bilgi vererek, böylece hücre sağlığı ve nutrisyonel yapı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.

PHASE ANGLE (Faz Açısı); Hücresel sağlık anlamında bir işaretçidir. Yapılan bilimsel çalışmalar phase angle

ve hücresel yapı arasında yüksek ve nerede ise linear (doğrusal) bir ilişki kurmuşlardır.

Düşük bir phase angle değeri ile hücrelerin enerji depolamadaki yetersizliği ve yapı bozukluğuna ait belirtiler

hücre çeperinin geçirgenliği ile paralellik göstermektedir. Yani düşük bir değer, hücre yapısındaki

bozulmalar konusunda bizim için bir işaretçi olabilir. Hücre çeperi yüksek bir lipid yapıya sahip olması

vesilesi ile bu okunacak değer bize hücre lipid değeri hakkında da bir gösterge olabilecektir.

Yüksek bir phase angle değeri çok ve yoğun sayıda bozulmamış, sağlıklı çeperleri olan hücre kütlesi

varsayımını ihtiva eder.

Phase Angle değeri yetişkinler için 3 – 10 değerleri arasında olup, normal değerler 6 – 8 arasında kabul

edilir. 5 in altında olan değerler için yüksek ve ciddi bir enerji depolama yetersizliğinden bahsedilmekle

birlikte, 8 in üzerinde alınan değerler mükemmel olarak belirtilebilir.

RESISTANCE; değeri elektrik mühendisliğinde kullanılan bir değerlendirme parametresi olup, bir maddedeki

elektrik potansiyelinin akıma olan nispetidir/oranıdır. Düşük direnç davranışı sergileyen bir maddeye,

yüksek direnç sergileyen bir maddeye göre daha olumlu bakılır. İnsan vücudunda öncelikli ve temel akım

taşıyıcı sudur. Dolayısı ile düşük bir resistans değeri geniş ve yüksek miktardaki bir yağsız vücut kütlesine

işaret eder. Yüksek bir değer ise daha küçük ve düşük miktardaki yağsız vücut kütlesine işaret eder.

Resistans vücuttaki su kütlesinin hesaplanmasında yardımcıdır. Düşük direnç vücuttaki yüksek elektrik

dalgası iletimini ve buna bağlı olarak daha yüksek bir sıvı kütlesini/yapısını işaret eder, yani yağ kütlesinin

ters orantılı bir şekilde düşük olduğu sonucuna varılır.

Kısaca analizdeki düşük resistans değerinden yüksek miktarda yağsız kütlenin ve düşük miktarda yağ

kütlesinin olduğu bir analiz yorumuna ulaşılabilir. Resistans değerinin yüksek olması durumu ise bu yargının

tam tersi olarak yorumlanacaktır.

REACTANCE; değeri hücrenin enerji depolama becerisini ölçümlendirmeye yönelik bir tip ölçümlendirme

aracıdır. Dolayısı ile yüksek reaktans değeri bize vücudun daha kolay enerji depolama imkanına sahip

olduğunu, düşük reaktans değeri ise hücrenin enerji depolama becerisinin daha düşük olacağını işaret eder.

Enerjinin hücre çeperinde depolanabiliyor olması dolayısı ile reaktans değeri bize hücre çeperinin

bozulmamışlığı ve/veya sağlıklı olması durumu hakkında bir işaretçi olabilecektir.

Resistans ve reaktans değerleri değerlendirme kriterleri içerisinde tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Bu

değerlendirme ve ölçümlemeler Phase Angle ın saptanmasına yöneliktir. Kabaca kurabiyenin yapılması için

bir takım malzemelere ihtiyaç vardır (yağ, un, şeker, su gibi…) ve bu malzemeler kullanılarak son ürün

olarak kurabiye ortaya çıkar. Yani kurabiye tek başına yağ veya şeker değildir, tüm malzemelerin

katılarak pişirilmesi sonucu oluşur. Dolayısı ile burada kurabiye olarak Phase Angle düşünülebilir, diğer her

şey kurabiyenin yapılması yani Phase Angle nin hesaplanması için gereken malzemelerdir.

Phase Angle yukarıdaki formülasyon vasıtası ile hesaplanabilir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi aşağıdaki link vasıtası ile alınabilir.

http://f.i-md.com/medinfo/material/be6/4ea7cbd244aebf27f87d8be6/4ea7cbd544aebf27f87d8beb.pdf

Tablo http://www.healthmegamall.com/Articles/BabeskinArticle237.pdf adresinden alınmıştır.

Tablo http://www.mikropolis.net.pl/_download/bia/biva_zscore_hanes.pdf den alınmıştır.

Resistance ve Reactance ile ilgili ölçüm açıklamaları;

H-L : (Hand to Leg) Elden ayağa, bütün vücut

RL : (Right Leg) Sağ bacak

LL : (Left Leg) Sol bacak

RH : (Right Hand) Sağ el

LH : (Left Hand) Sol el

L-L : (Leg to Leg) Bacaktan bacağa

RAPORLANAN DEĞERLER HAKKINDA KISACA NOTLAR;

Kilo: Vücut ağırlığıdır; Toplam Vücut Suyu, Protein, Mineraller ve Vücut Yağ Ağırlığı gibi yapısalların

toplamını anlatır.

BMI (Body Mass Index-Vücut Kitle Indeksi): Bir hesaplama işlemidir ve bu hesaplama sonucunda çıkan

değer için Referans Aralıkları mevcuttur. Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde Yaşına ve Cinsiyetine

uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.

Kısaca hesaplama VKI = Kilo / (Boy (mt) x Boy (mt)) şeklinde yapılır.

Yağ Oranı (%) ve Ağırlığı (kg): Yağlar vücudumuz için gerekli olan enerjinin en önemli kaynağıdır.

Vücudumuzun normal bir üyesi ve insan fizyolojisi açısından vazgeçilmezi olan yağ dokusunun normalden

fazla olması, bir hastalık halinin varlığını belirleyecektir. Aktif ve sağlıklı kalabilmemiz için vücudumuzun belli

oranda yağa ihtiyacı vardır.

Yağlar; eklemlerimizin desteklenmesi, organlarımızın korunması, vücut ısımızın kontrolü, enerji

rezervlenmesi (aç kalma halinde) gibi görevler üstlenmektedir. Bunun için, vücudumuza gerekli olan yağ

miktarına bilinçli olarak karar verilmelidir. Yani vücudumuzdaki bu oran ne az ne de çok olmalıdır. İdeal

ölçülerde ve gerektiğince olmalıdır.

Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde, analizi yapılan kişinin Yağ Oranı (%) ve Ağırlığı (kg) için

Yaşına ve Cinsiyetine uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.

Sıvı Oranı (%) ve Ağırlığı (kg): Yetişkin bir insanın ağırlığının yaklaşık %50 – 70’ i Vücut Sıvısından

oluşmaktadır. Bu oran yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterir. Yeni doğanlarda en yüksek seviyede

ve yaş ilerledikçe de en düşük seviyelere gelen vücut sıvısı kilo kontrol programlarında iyi takip edilmelidir.

Analiz sonucu oluşturulan Rapor örneklerinde, analizi yapılan kişinin Sıvı Oranı (%) ve Ağırlığı (kg) için Yaş ve

Cinsiyetine uygun Referans Değerlerini ve Referans Değerlerinden Farklarını bulabilirsiniz.

Toplam Vücut Sıvısı Hücre İçi Sıvı (ICW) ve Hücre Dışı Sıvı (ECW) olarak tutulmaktadır. Özellikle Hücre Dışı

Sıvının (ECW) Toplam Sıvıya olan oranı önem arz etmekte olup, bu orantı belirli değerleri aştığında ödem

olarak nitelendirilen veya kabaca su toplama olarak tabir edilen durumların oluştuğu gözlenebilir.

Çalışmalarımız bu oranın %38 – 43 arasında normal bir seyirde olduğu %45 seviyelerinin üzerinde olması

durumunda ise ileri tetkikler istenebileceğini gösterir niteliktedir.

Ödem farklı sebeplerden oluşabilmektedir. Stres, yorgunluk, aşırı alkol ve kafein tüketimi, ani kilo

değişimleri, çarpma-düşme gibi yaralanmalar, uzun yolculuklar, uykusuzluk, yüksek ateş veya hastalıklar

vb… sebepler bu oluşuma neden olabilir. Bu oluşumlar geçici olup zamanla kendiliğinden ortadan

kalkabildikleri gibi, hastalığa bağlı oluştuklarında ise bir haberci olabilirler. Bu nedenle bu oranın takip

edilmesi uzman-hasta ilişkisinde ve sağlık açısından önemlidir.

Ödemlerin hastalık neticesinde oluşması durumuna hücre yapı sağlığının bozulması neden olabilir. Hücre

sağlığı yaşlılık, hastalık vb… sebeplerden dolayı bozulmaya başladığında hücre zarı yırtılmaya başlar ve hücre

içindeki sıvı hücre dışına taşınarak hücre dışı sıvıyı arttırır ve böylece hücre dışı sıvı / toplam sıvı oranı

tahminlerimizi güçlendirebilir.

Kas Ağırlığı: Kaslar kemiklerimiz ve eklemlerimiz ile birlikte hareket yapımızı destekler. Vücut şeklinin

oluşması, madde taşınması ve ısı üretimi gibi görevleri vardır. Toplam Kas Miktarı Analiz sonucu oluşturulan

Rapor örneklerinde verilmektedir.

Soft Lean Mass (Yumuşak Kas Dokusu); Yumuşak Kas Dokusu Miktarı Analiz sonucu oluşturulan Rapor

örneklerinde verilmektedir. Toplam Kas Miktarından farkı, kas içerisinde yer alan sıvı ve protein miktarını

yansıtır.

Skeletal Muscle Mass (İskeletsel Kaslar); Çizgili kas grubunda olup, İskelet etrafında bulunan, hareketi

sağlayan ve istemli olarak hareket ettirdiğimiz kaslardır.

Kaslarımızın yaklaşık %80 i sıvıdır. Bu durum yaşa, boya, cinsiyete, kiloya, etnik kökene vb… unsurlara göre

değişiklik gösterir. Dehidrasyon dönemlerinde kilo kontrol programlarında sıvı kaybı yaşanmaktadır. Dolayısı

ile kilo kontrol programının ilk birkaç ayında bu kayıp raporlarınızda kas kaybı imiş şeklinde

görülebilmekte ise de bu kayıp bir kas kaybı olarak değerlendirilmemelidir, çünkü bu kayıp kas içerisinde

yer alan protein yapıda olmayıp sıvı yapıdaki bir kayıptan kaynaklanmaktadır.

Kemik Mineral Ağırlığı: Kemik yapı organik madde, sıvı ve mineral yapıdan oluşmaktadır, bu değer kemik

yapıda yer alan mineral kütle hakkında bilgi verebilir.

Segmental Vücut Kompozisyonu Analizi: (Segmental yani Bölgesel ölçüm yapabilen cihazlar içindir) Sağ-Sol

Kollar ve Bacaklar ile Gövde olmak üzere toplam beş bölgeden bahsedilir. Vücut Yağ Oranı (%) ve Ağırlığını

(kg), Yağsız Vücut Ağırlığını (kg) (Fat Free Mass, Lean Body Mass, Yağsız Ağırlık, Yağ Dışı Kütle olarak da

isimlendirilebilir) ve Kas Ağırlığını (kg) bölgesel olarak görebilmemize yardımcı olur.

Bu analiz özellikle bölgesel değerlendirme, egzersiz planlama ve vücut denge yapısını analiz etme amaçlı

olarak yapılabilmektedir.

Metabolizma Yaşı: BMI, kilo, sıvı ve yağ durumu referans değerleri üzerinden özel bir algoritmik yapı ile

değerlendirilerek oluşturulan ve bu yapıya uygun düşen yaşı ifade eder.

Bazal Metabolizma Hızı: Kcal ve Kjl olmak üzere 2 farklı ölçüm birimi ile ifade edilir. Aktivite dahil edilmeden

hareketsiz-dinlenir vaziyetteki vücudun günlük ihtiyacı olan enerji miktarı olarak ifade edilir. BMR, RMR,

BMH olarak da ifade edilebilir.

BMR/Kilo: Bazal Metabolizma Hızını anlamak için çok etkin bir parametredir. Bu skoru tarif etmek için bir

erkek ve bir bayanın metabolizma hızlarının Erkek için 2100 Kcal ve Bayan için 1350 Kcal olduğunu

varsayalım. Görünüş erkeğin metabolizma hızının bayana oranla çok daha yüksek olduğudur, ancak bu

parametre ise bize gerçek değeri gösterir.

Şöyle ki;

Erkek 98kg ve BMR 2100. BMR/Kilo = 21,43

Bayan 49kg ve BMR 1350. BMR/Kilo = 27,55 Böylece Kilo başına düşen BMR skoru aslında Bayanın

Metabolizma Hızının erkeğe göre oldukça yüksek olduğunu gösterebilir.

Bu skorun, kilo kontrol programında kişiye ait geçmiş analizlerle kıyaslandığında kilo kaybedildikçe

yükseliyor olması beklenir.

İdeal Kilo: Kiloyu değerlendirmek için kullanılan BMI referans değerleri yaşa uygun ve aralıklı değer olarak

verilmiştir. İdeal kilo Raporda, ilgili kişiye ait BMI için verilen alt değer ile üst değere karşılık gelen kiloların

hesaplanarak olması gereken “İdeal Kilo Aralığı” olarak verilir ve

Ayrıca ideal olarak bulunan alt ve üst değerler; En İdeal Kilo = (alt değer + üst değer)/2 hesaplaması ile en

ideal değer olarak verilmektedir.

Obezite Derecesi: En İdeal olarak hesaplanan kiloya olan uzaklığınızı % olarak ifade eder. Mesela,

Mevcut Kilonuz 83,4kg iken

İdeal Kilo Aralığınız 59,17kg – 73,96kg aralığında bulunacaktır.

En İdealiniz ise 66,57kg olarak verilecektir.

Dolayısı ile Obezite Derecesi % 28,10 olacaktır.

Bu değer kilo fazlası durumunda artı değer olarak, eksik olduğunda ise eksi değer olarak görülebilir.

Mineral Miktarı: Vücudumuzda iskelet sistemimizdeki kemiklerimiz yanında kıllarda, saçımızda, dişlerde

vb… yapısallarda da mineral yapı mevcuttur. Rapor size mevcut Mineral Miktarını ve İdeal Mineral Miktarı

Referans Değerlerini kg ve % olarak vermektedir.

Protein Miktarı: Rapor size mevcut Protein Miktarını ve İdeal Protein Miktarı Referans Değerlerini kg ve %

olarak vermektedir.

iç Organlar Çevresi Yağlanma Ratingi: Bu rating cihazlarla yapılmış bilimsel çalışmalarla paralel geliştirilmiş

1 – 59 arasında numerik bir sınıflamayı barındırır. 1 – 15 arasındaki değer 1 den başlayarak en ideal olmak

üzere 15 e kadar olan sınıflama normal aralık olarak değerlendirilir. Üzerinde olan değerler ideal değerler

kriterleri dışında kalır ve numerik değer yükseldikçe ideal değerlerden o oranda uzaklaştığı görülebilir.

Beden Yoğunluğu: Brozek’ in Body Density çalışmalarından elde ettiği hesaplama yöntemi kullanılır. Bu

değer kabaca analiz yapılan kişinin 1lt sinin = kaç kg olduğunu gösterir. Çok kaba tarif ile vücut yoğunluğu

düşük olan (yağlı kimseler) bazı kimselerin denizde kolayca batamadıklarından veya su yüzeyinde batmadan

daha kolay kalabildiklerinden bahsedilebilir. Dolayısı ile vücut yoğunluğunun kaslı vücut yapısından kaynaklı

olması durumunda bu değerin yüksek çıkması veya tam tersi olarak değerlendirilebilir.

Rapor size mevcut Beden Yoğunluğunu ve Referans Değerlerini vermektedir.

Kas Skoru: Kas skoru ve kıyaslamalardaki artış kas kütlesindeki bir artışı gösterebilir.

Sıvı Skoru: Sıvı skoru ve kıyaslamalardaki artış sıvı kütlesindeki bir artışı gösterebilir.

Yağ Skoru: Yağ skoru ve kıyaslamalardaki artış yağ kütlesindeki bir artışı gösterebilir.

BMI Skoru: BMI skoru ve kıyaslamalardaki artış kilodaki bir artışı gösterebilir.

BMR Skoru: BMR skoru ve kıyaslamalardaki artış Bazal Metabolizma Hızının kiloya oranla artışını

gösterebilir.

Metabolik Yaş Skoru: Metabolik Yaş Skoru ve kıyaslamalardaki artışı kiloda bir artışı gösterebilir.

Bia Nasıl Çalışır?

Tanita Bia Technology Nasıl Çalışır?

Tüm Tanita vücut kompozisyon monitörleri gelişmiş Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA) teknolojisini kullanmaktadır. Bir Tanita monitöründe durduğunuzda, dört elektrottan ayaklarınızın arasından bacaklarınıza ve karnınıza çok düşük, güvenli bir elektrik sinyali gönderilir. Segmental modellerde dört el elektrotu her bir bacak, kol ve karın bölgesi için ekstra okumalar sağlayacaktır.

Elektrik sinyali, hidratlı kas dokusunda bulunan suyun içinden hızlı bir şekilde geçer, ancak yağ dokusuna geldiğinde direnci sağlar. Empedans olarak bilinen bu direnç ölçülür ve vücut kompozisyonu ölçümlerini hesaplamak için bilimsel olarak onaylanmış Tanita denklemlerine girilir. Monitöre bağlı olarak vücut kompozisyonu ölçümleri 20 saniyenin altında verilir.

Kalp pili gibi elektronik bir tıbbi implant kullanan insanlar vücut kompozisyon monitörünü kullanmamalıdır. Vücuttan geçen elektrik sinyali, çalışmasını etkileyebilir. Hamile kadınlar sadece ağırlık fonksiyonunu kullanmalı, diğer tüm fonksiyonlar hamile kadınlar için tasarlanmamıştır.

Tanita İleri Çift Frekanslı Bia Teknolojisi Nedir?

Gelişmiş İkili BIA Teknolojili Tanita vücut kompozisyon monitörleri vücut kompozisyonu verilerinizi yakalamak için iki farklı frekans kullanıyor. Farklı frekanslar kullanarak daha da yüksek ölçüm doğruluğu elde edilebilir.

Tanita Çok Frekanslı Bia Teknolojisi Nedir?

Tanita Çoklu Frekans Monitörleri üç, beş veya altı farklı frekansta empedansı ölçebilir. Ek frekanslar, tek frekanslı monitörlere kıyasla olağanüstü bir doğruluk düzeyi sağlar ve ayrıca hücresel su, hücre içi su ve toplam vücut suyunu tahmin etmeyi mümkün kılar. Bu bilgi, kişisel bir sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve ciddi dehidrasyon veya ödem (su tutulması) gibi sağlık risklerini göstermek için gereklidir.

Neden Tanita Teknolojisi Piyasada En İyisi?

Tanita'nın BIA teknolojisinin piyasadaki her şeyden üstün olmasının çeşitli nedenleri vardır:

Güvenilir Sonuçlar İçin Tahmin Denklemleri

Her Tanita vücut kompozisyonu monitörü, vücut kompozisyonu ölçümleri yapmak için vücut kompozisyonu uzmanları tarafından araştırılan ve geliştirilen patentli denklemleri kullanmaktadır. Algoritma, mümkün olan en güvenilir sonuçları sağlamak için dünya genelinde binlerce kişiden toplanan ağırlık ve empedans verileriyle birlikte cinsiyet, yaş ve boy gibi ek bilgiler içerir.

Dünya Çapında Bilimsel Mükemmellik Tanınmıştır

Tanita BIA monitörleri, alternatif vücut kompozisyon tekniklerine karşı piyasadaki diğer herhangi bir marka monitörden daha kapsamlı bir şekilde onaylanmıştır. Buna ek olarak, Tanita vücut kompozisyon monitörleri, diğer ürünlere kıyasla en klinik olarak doğru olan Tanita'yı BIA olarak vurgulayan bağımsız araştırma çalışmalarında kullanılmıştır. Tanita'nın Tıbbi Danışma Kurulu ve geniş bilimsel uzman ağı, Tanita'nın bilimsel gelişmelerin ön planda olduğunu garantiliyor.

Hassas Tartım, Doğru Ölçümleri Garanti Eder

Doğru ağırlık ölçümleri, vücut kompozisyonunda en yüksek ölçüm doğruluğunu sağlar. Tanita, en yakın 50g veya 100g hassasiyetini garanti eden hem evde kullanım için hem de profesyonel modeller için hassas tartı mekanizmalarını üretmekle gurur duyuyor. Aslında, Tanta profesyonel modelleri servis gerektirmeden önce 300.000 tartım için tasarlanmıştır.

Ölçümlerinizi Anlama

Nasıl Biri Olduğunu Öğrenme Zamanı

Tanita Monitör ilk Tanita tarafından 1992 yılında geliştirilen elektrik empedans analizi (BIA) teknolojisi en son gelişmiş biyo kullanarak, hızlı ve doğru vücut kompozisyonu sonuçlar getirebilir. Bu iç sağlığınızın gerçek bir göstergeye verir ve zaman içinde takip edildiğinde, herhangi bir fitness rejimi veya kilo kaybı programı etkisini gösterebilir. Tam olarak ne yapılmış bunu öğrenmek, optimum fitness seviyesine ulaşmak için ve sağlık ve refahı artırmak Tanita kullanım hedefleri ve.

Vücut Yağ Yüzdesi ve Vücut Yağ Kütlesi

Vücut yağ vücut ısısının korunması, eklem yastıklama ve iç organları korumak için gerekli.

Enerji veya kalori, vücudumuzun bizim ne yemek ne içmek istediğimize ihtiyacı var. Enerji fiziksel aktivite ve genel vücut fonksiyonları yanmış. Eğer yanık olarak aynı miktarda kalori tüketmek durumunda, tüm kalori enerjiye dönüştürülüyor. Ama eğer yakmak daha fazla tüketmek, aşırı kalori yağ olarak saklanır. Bu depolanan yağ enerjiye dönüştürülür daha sonra ise, aşırı vücut yağ oluşturur.

Yağ çok fazla uzun vadeli sağlık zarar verebilir. Vücut yağ aşırı düzeyde azaltarak, doğrudan bu tür yüksek tansiyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bazı kanser gibi bazı hastalıkların riskini azaltmak için gösterilmiştir.

Çok az vücut yağ daha sonraki yıllarda, kadınlarda adet düzensizliği ve kısırlık Olası osteoporoz için yol açabilir.

Tanita sağlıklı vücut yağ aralıkları karşı vücut yağ sonuçlarınızı kontrol etmek önemlidir. Bu Ölçümler 5 yaşından 99 yaşına kadar herkes için kullanılabilir.

Viseral Yağ

Viseral yağ derin çekirdek karın bölgesinde bulunan, çevre ve hayati organları korumak.

Eğer yağ değişiklikleri eski dağıtım ve kilo ve vücut yağ sabit kalsa da, karın bölgesi için kayma olasılığı daha yüksektir. Viseral yağ sağlıklı bir düzeyde sağlanması, doğrudan kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi bazı hastalıkların riskini azaltır ve Tip 2 diyabet başlangıcını geciktirebilir.

Kas Kütlesi

Vücudunuzdaki Kas tahmini ağırlığı.

Kas kütlesi bu kaslarda bulunan iskelet kasları, kalp ve sindirim kasları gibi düz kas ve su içerir. Kasları bir motor gibi enerji tüketen hareket.

Kas kütlesi yükseldikçe, (BMR), bazal metabolizma hızı hızlandırır ve aşırı vücut yağ düzeyleri azaltmak ve sağlıklı bir şekilde kilo yardımcı olur artırır kalori enerji yakışını. Eğer egzersiz eğer sert kas kütlesi artacak ve çok toplam vücut ağırlığı artabilir. Düzenli olarak ölçümleri izlemek için kas kütlesi üzerinde eğitim programının etkisini görmek önemlidir.

Kas kalitesi

Yaş ve egzersiz düzeyi gibi faktörlere göre değişen Kas, (kalite) durumu gösterir. Düzenli olarak egzersiz yapan genç kişilerin veya kas normalde iyi bir durumda, ama Kas durumunu yeterince egzersiz yapmayan yaşlılar ya da bozulur. Hem Nicelik hem de nitelik sağlıklı bir kas için çok önemli. Kas kütlesi ve kalite arasında iyi bir denge sağlamak emin olun.

Toplam Vücut Suyu

Toplam Vücut Suyu toplam ağırlık yüzdesi olarak ifade edilen vücut sıvı miktarı.

Su sağlıklı kalmanın önemli bir parçasıdır. Yarım vücut su oluşur. Vücut ısısını düzenler ve atık ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Sürekli olarak idrar, ter ve solunum yoluyla su kaybedilir, bu yüzden yerine tutmak için önemlidir.

Her gün gerekli sıvı miktarı kişiden kişiye değişir ve iklim koşullarını ve taahhüt ne kadar fiziksel aktivite etkilenir. Konsantrasyon düzeyleri, spor performansı ve genel sağlığı iyi hidrate olmak yardımcı olur.

Sıvı bir gün, Tercihen su veya diğer düşük kalorili içecekler en az sekiz 8-ons bardak içmelisiniz olmaları önerilir. Eğer eğitim varsa, her zaman maksimum performans sağlamak için sıvı alımını artırmak için önemlidir.

Ortalama TBW% sağlıklı bir kişi için aralıkları:

Kadın 45 %60

Erkek 50 ila %65

Kemik Kütlesi

Vücudunda kemik mineral tahmin edilen ağırlığı.

Kemik kütlesi, kısa vadede belirgin bir değişiklik meydana gelmesi olası değildir iken, kalsiyum açısından zengin dengeli bir diyet olması kilo taşıyan bol egzersiz yaparak ve sağlıklı kemikler tutmak için önemlidir.

Zamanla kemik kütlesi izlemek ve herhangi bir uzun vadeli değişiklikler için bakmak gerekir.


Fiziksel Değerlendirme

Dokuz vücut tiplerinin bir sonucu olarak, kas ve vücut yağ düzeyi düşük ve değerlendirir.

Aktivite düzeyi değişiklikleri olarak vücut yağ ve kas kütlesi dengesi yavaş yavaş sırayla genel vücut etkileyecek değiştirebilir.

Bazal Metabolizma Hızı

(Uyku dahil) istirahat etkin çalışabilmesi için zaman, enerji ya da günlük minimum düzeyde vücut gerek duyduğu kalori.

Kas kütlesi artan (BMR), bazal metabolizma hızı hızlandırır. Yüksek bir BMR ile bir kişi düşük bir BMR ile bir kişi daha istirahatte daha fazla kalori yakar.

Her gün tüketilen kalori yaklaşık %70'i bazal metabolizma için kullanılır. Artırarak kas kütlesi yakmak kalori sayısını artırır ve vücut yağ düzeyleri azaltmak için yardımcı olan BMR artırmak yardımcı olur.

BMR ölçümü, diyet programı için en az bir temel olarak kullanılabilir. Ek kalori aktivite düzeyine bağlı olarak dahil edilebilir. Daha aktif size yakmak daha fazla kalori ve daha fazla kas inşa etmek, böylece vücudun zinde ve sağlıklı tutmak için yeterli kalori tüketmek emin olmak gerekir.

İnsanların metabolizma hızı değişiklikleri yaşları. Bir çocuk olgunlaşır ve yaklaşık 16 veya 17 yaşında zirveleri, genellikle azalmaya başlar bu noktadan sonra bazal metabolizma yükselir. Yavaş bir BMR zor vücut yağ ve toplam ağırlığı azaltır.

Günlük Kalori Alımı

Kaç kalori önümüzdeki 24 saat içinde mevcut ağırlığı korumak için tüketmek nasıl bir tahmin.

(DCI) günlük Kalori bazal metabolizma için kalori toplamı sindirim, emilim, metabolizma, beslenme ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak kullanılan genel bir fikir (enerji) uyarılan (günlük ev işleri faaliyetleri de dahil olmak üzere) ve diyet (BMR), günlük aktivite metabolizma. Günlük yemek planlama için bir rehber olarak kullanıyoruz. Tahmin DCI değerinizi kilo yardımcı, iyi bir fiziksel aktivite korumak için bu yüzden kas kütlesi kaybetmek yok emin olacak daha az kalori tüketen.

Metabolik Yaş

Yaş grubu için ortalama BMR karşılaştırır.

Bu kronolojik yaş grubunun BMR ortalaması (BMR), bazal metabolizma hızı karşılaştırarak hesaplanır. Eğer metabolik yaşınız gerçek yaşınız daha yüksek ise, metabolizma hızını artırmak için gereken bir göstergesi. Artan egzersiz sırayla metabolik yaş artıracak sağlıklı kas dokusu oluşturmak. Yolda düzenli olarak izleyerek kal.

Segmental Kas Kütlesi

Beş vücut parçaları için kas kütlesi değerlendirme: çekirdek karın bölgesi, kollar ve bacaklar.

Kollar ve bacaklar ve çekirdek karın bölgenizdeki her bir kas kütlesi izleme ve zaman içinde eğitim programı etkisini anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca doğru Kas dengesizlikleri için bu bilgileri kullanın ve yaralanmaları önleyebilirsiniz.

Segmental Vücut Yağ Yüzdeleri

Yaş grubu için ortalama BMR karşılaştırır.

Bu kronolojik yaş grubunun BMR ortalaması (BMR), bazal metabolizma hızı karşılaştırarak hesaplanır. Eğer metabolik yaşınız gerçek yaşınız daha yüksek ise, metabolizma hızını artırmak için gereken bir göstergesi. Artan egzersiz sırayla metabolik yaş artıracak sağlıklı kas dokusu oluşturmak. Yolda düzenli olarak izleyerek kal.

Vücut Kitle İndeksi

Yükseklik ağırlık standart oranı, genel sağlık göstergesi olarak kullanılabilir.

Bunlar hipertansiyon (kg) (m) boy Kare ağırlığı bölünmesiyle elde edilebilir.

BMI nüfus çalışmalar için genel bir göstergedir ancak bireysel düzeyde değerlendirirken ciddi bir sınırlama vardır.

Profesyonelliğini Yansıtın

Tanita Bia Technology Nasıl Çalışır?

Tanita 1923 yılında Japonya’da kurulmuş bir tartı firmasıdır. 1990 yılında Tokyo’da “Best Weight Araştırma Merkezi” ni kuran TANITA bu merkezde kiloyu oluşturan segmentler üzerinde çalışmalara başlamış ve 1992 yılında da İlk analizatörünü piyasaya sunmuştur. Tanita, TMAB “Akademik ve Bilimsel Danışmanlar Kurulu” ile ürünlerin ihtiyaçlar ve son bilimsel araştırmalar nispetinde gelişimini sağlayarak, ürünlerin güncelliğini de böylece korumaktadır. Ürünler bir çok bilimsel çalışmada kullanılmış ve medikal anlamda geçerliliği olan diğer yöntemlerle kıyaslanarak aralarındaki korelasyonları tespit edilmiştir.

Tanita işinizdeki profesyonelliği ve bilimselliği yansıtır. Tekrar kalibre edilebilme özelliği analizlerdeki doğruluğun kontrolünü sağlar. Otomatik kalibrasyon terimi “bir kalibrasyon işlemini” yansıtmamaktadır. İsteğiniz dışında kalibrasyon bozulabilir (üzerine cisim düşmesi, suyla temas, oksitlenme, ağırlık ölçüm birimlerinin zamanla yıpranması, taşıma ve yer değiştirme işlemleri vb.) ve/veya zamanla ölçümlerin doğruluğunun test edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle cihazların yeniden kalibrasyon yapılabiliyor olması önemli bir özelliktir. Sarf malzemeleri yoktur.

Kullanıcı Referansları çok yaygındır ve Akademik Referanslara da kolayca ulaşabilirsiniz, Analiz süresi 8 - 10 sn gibi kısa bir süredir.

Tanıtanın Size Sağlayacağı Faydalar

İşinize profesyonellik katacak ve işinizin niteliklerini arttıracaktır. Bu yolla, verilen rehberlik hizmetinin hem kalitesini hem de gücünü arttırabilirsiniz.

Pratik ve kolay kullanımlıdır, analiz sonuçlarına hemen ulaşmanızı sağlar.

Kişiyi daha iyi tanımanızı sağlar. Verdiğiniz kararlarda yardımcı, aynı zamanda destekleyicinizdir.

Şişmanlık gözle görülebilir, ancak kişinin yağ durumu tespit edilmelidir. Bu size kişinin görünüşü ile gerçek verilerin kıyaslanması imkanını da sağlar.

Şişmanlık, obezite, sağlık vb... konularda kişilerin bilinçlenmesini sağlar ve bilgi düzeyini arttırır.

Size bir feed - back (geriye doğru bilgi akışı), ölçme ve değerlendirme imkanını sağlar.

Sonuca ulaşmada zaman süreci kısalır.

Kişiye uygun bir program, daha kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir.

Türkçe Bilgisayar Programı ile Bilgisayar ortamında verilerin saklanması ve dosyalanması imkanı sağlanır.

Programın Türkçe olması ve analizin kişisel durum hakkında net bilgi vermesi işlem hızınızı arttırır.

Analiz sonuçları hakkında size yöneltilecek soru sayısı azalır ve ayrıntılı doğru bilgiyi bir defada sunmuş olursunuz.

Uygulanan Beslenme ve Egzersiz Programının başarısını karşılaştırmalarla görebilirsiniz.

Kişinin bu ölçüm ve karşılaştırmalar ile motivasyonu arttırılabilir, kilo kontrol programına bağlılığını daha kalıcı hale getirebilirsiniz.

Müşteri memnuniyetini arttırabilirsiniz.

Özellikle Bilgisayar Programını kullanmanız halinde, yapacağınız eğitim ve destek giderlerinde kademeli bir azalma söz konusu olacaktır.

Dosyalama giderleri ve takip zamanı maliyetleriniz azalacaktır.

Verimli çalışmanızı sağlar, gereksiz uğraşılardan böylece uzaklaşabilirsiniz.

Ayrılacak zamanı asgariye indirebilirsiniz, bunun size efektif birçok yararı olacaktır.

Tartı Kutu'ya Niçin İhtiyaç Duyarız?

TANITA Profesyonel Vücut Analiz Cihazları’ nın bir parçası olarak TARTI tarafından geliştirilmiş olup, cihazlara kapasitesi genişletilebilir hafıza yapısı ile “veri saklama” kabiliyeti kazandırır.

Cihaz ve analizlerin yönetimi, modern ve estetik tasarımlı arayüzler ile size sunulur.

Analiz verileri dahili olarak saklanabildiği gibi, TARTIweb portalı kullanılarak eş zamanlı “bulut üzerinde” saklama, görüntüleme, servis etme ve paylaşma olanakları ile bulut teknoloji olarak sunulur..

Cihazı daha akıllı hale getirmek için kullanılan yazılımların çalışabilmesi için gerekli olan Operasyon Sistemi (OS) bağımlılığını ortadan kaldırır ve sahip olduğu uygulamalar ile Windows, Android, IOS, Macintosh gibi farklı OS yapılarında da cihazı ve analizleri yönetmenizi sağlar.

Cihaz için bir bilgisayara olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve tüm çalışmalarınız Tartı Kutu ve Bulut üzerinden yürütülebilir.

Cihaz ekranı üzerinden görüntüleyemeyeceğiniz bir çok veri uyumlu olan tabletiniz, bilgisayarınız veya cep telefonunuz cihazın ekranıymış gibi kullanılarak geniş kullanım kabiliyeti kazandırılır.

Cihazınızı aynı network ağı üzerinden multi-ekran seçeneği ile yönetebilir veya müşterilerinize sunum yapabilirsiniz.

Kağıt israfını ortadan kaldırır ve gerekiyor ise kağıt çıktı alınmasını sağlar.

Analiz Raporları hem uzman hem de danışan tarafından herhangi bir kağıt çıktı alınmadan da karşılıklı olarak tartışılabilir.

Modern ve geniş kapsamlı açıklamaların yer aldığı raporlar daha işlevseldir.

Bir “internet of things” olarak yürütülen proje opsiyonel olarak farklı projelendirmeler için de uygun hale getirilebilir ve kendi sisteminize entegre edilebilir.

Cihazınıza aynı wifi hat üzerinden erişerek analizlerinizi yapabildiğiniz gibi, ayrıca internet bağlantısının olmadığı yerlerde de HotSpot olarak kablosuz kullanma imkanı sağlayabilirsiniz.

İnternet bağlantısının olduğu yerlerde TARTIweb Bulut Sistemine eş zamanlı entegrasyon imkanı.

Veya internet bağlantısına daha sonra erişilebildiği durumlarda da o andaki entegrasyon imkanı.

Doğrudan buluta senkronizasyon veya buluttan Tartı Kutu’a geri senkronizasyon imkanları ile veri kaybı riski maksimum seviye ye indirgenmiştir.

Tartı Kutu bir internet projesi olduğundan son güncellemeler ile Arayüz sürekli son versiyon olarak kullanılabilir.

Uzaktan erişim imkanı teknik servis giderlerini azaltır ve TARTI’ ya son teknoloji servis hizmeti vermesini sağlar.

Arayüzde zaman içerisinde tespit edilebilen “Bug ve Hataların” çok hızlı şekilde güncellemeler ile ortadan kaldırılmasını sağlar.

Cihazın yazılımını “Masaüstü Versiyon” olmaktan kurtarır ve cihazın kablosuz olarak (wireless) kullanımını sağlar.

Kullanıcılar için son arayüz versiyonuna ulaşmak veya geliştirilecek opsiyonel projelerin sisteme entegrasyonu bir güncelleme butonu kadar yakınolacaktır.

Cihaz ile birlikte kullanılan kablo vb... donanımların driverlarının kullanılan OS sistemindeki gelişmeler ve güncellemeler karşısında eskimesini önlemek.

Internet tabanlı yazılım verilerin güvenli olarak saklanmasını, yedeklenmesini, görüntülenmesini ve paylaşımını sağlar.

Son derece güncel ve çağdaş bir çözüm sunar.

Geleneksel yöntemlerden farklı olarak sizi bir bilgisayara mahkum etmez ve verilerinize internet bağlantısının olduğu her ortamda her hangi bir bilgisayar veya tablet vasıtası ile kendi kullanıcı kodunuz ve belirlediğiniz şifreniz vasıtası ile ulaşabilmenizi sağlar.

Müşterilerinize bu hizmeti sağlamanız markanız ve kimliğiniz adına önemli bir atılımdır.

İşinize profesyonellik katacak ve niteliğini arttıracaktır. Bu yolla verilen rehberlik hizmetinin kalitesi ve gücü artacaktır.

Hizmet kalitenizi arttırır maliyetleri düşürür, beri güvenliği sağlar.

Bulut depolama maliyetleri, geleneksel depolama maliyetlerinden 10 kat daha azdır.

Verileri kaybetme riskiniz düşer.

Hizmet kalitesi artışı sektör dinamiklerinin değişmesine yol açar ve rekabette öne geçmenizi sağlar.

Veri güvenliği ve back-up (yedekleme) hizmetlerinin yanı sıra, verilerinize kolay ve hızlı ulaşım imkanını sağlayacaktır.

Kişinin verilerine hızlı ulaşımı ve sistemsel paylaşımı motivasyonu arttıracak ve motivatörleri otomatik olarak sisteme dahil edecektir.

Dosyalama ve kırtasiye giderleriniz oldukça azalacak ve dijital ortamda dijital hizmet sağlanacaktır.

Analizlerinize ait verim raporları, istatistiksel raporlar, detaylı raporlamalar vb... geniş imkanlar

CİHAZINIZI CEP TELEFONUNUZDAN YÖNETMEK VE ANALİZ SONUÇLARINI DANIŞANINIZIN CEP TELEFONUNDAN HEMEN GÖREBİLMEK ETKİLEYİCİ DEĞİL Mİ?

Tartı Web Niçin?

Internet tabanlı yazılım verilerin güvenli olarak saklanmasını, yedeklenmesini, görüntülenmesini ve paylaşımını sağlar.

Son derece güncel ve çağdaş bir çözüm sunar.

Geleneksel yöntemlerden farklı olarak sizi bir bilgisayara mahkum etmez ve verilerinize internet bağlantısının olduğu her ortamda her hangi bir bilgisayar veya tablet vasıtası ile kendi kullanıcı kodunuz ve belirlediğiniz şifreniz vasıtası ile ulaşabilmenizi sağlar.

Müşterilerinize bu hizmeti sağlamanız markanız ve kimliğiniz adına önemli bir atılımdır.

İşinize profesyonellik katacak ve niteliğini arttıracaktır. Bu yolla verilen rehberlik hizmetinin kalitesi ve gücü artacaktır.

Hizmet kalitenizi arttırır maliyetleri düşürür, beri güvenliği sağlar.

Bulut depolama maliyetleri, geleneksel depolama maliyetlerinden 10 kat daha azdır.

Verileri kaybetme riskiniz düşer.

Hizmet kalitesi artışı sektördinamiklerinin değişmesine yol açar ve rekabette öne geçmenizi sağlar.

Veri güvenliği ve back-up (yedekleme) hizmetlerinin yanı sıra, verilerinize kolay ve hızlı ulaşım imkanını sağlayacaktır.

Kişinin verilerine hızlı ulaşımı ve sistemsel paylaşımı motivasyonu arttıracak ve motivatörleri otomatik olarak sisteme dahil edecektir.

Dosyalama ve kırtasiye giderleriniz oldukça azalacak ve dijital ortamda dijital hizmet sağlanacaktır.

Analizlerinize ait verim raporları, istatistiksel raporlar, detaylı raporlamalar vb... geniş imkanlar

Kas Kütlesi

Kas kitlesi: Büyümek ve kas kazanmak

Kas kütlesi ve vücut yağ yüzdenizi yönetmek için öncelikle ölçümlerinizi anlamanız gerekir. Genellikle insanlar vücut yağ yakan kas kütlesi oluşturma hatası. Bu ikisi sık sık el ele gider, ancak bunlar aynı değildir. Kas kitlesi, kilo veya pound cinsinden vücudunuzdaki kasların ağırlığını içerir. Vücut yağ yüzdesi vücudunuzun tuttuğu yağ miktarını ölçerken. Yanan vücut yağı biriken kasların bir sonucu olabilir. Enerji tüketimi söz konusu olduğunda kaslar motor benzerler. Fitness konusundaki kas kütlesi çok önemli bir rol oynamaktadır. Vücudunuz kaslar oluşturduğunda, enerji ve yağ her zaman yanar. Kas kütlesi arttıkça, vücudunuz daha hızlı kalori / enerji yakabilir. Bu, kilo vermede yardımcı olan bazal metabolik hızınızın (BMR) yükselmesine yol açar.

Kas kitlesi kaslardaki düz kaslar, iskelet kasları ve su içerir. Yağ tabakası olmadığında iskelet kasının en fazla olduğu yerde. Kaslar su ve protein içerir. Bu nedenle, ayarlanmış yeme programınıza protein eklemek önemlidir.

Kas kütlesi nasıl kazanılır?

Erkekler ve kadınlar için kas kütlesi kazanmak arasında bir fark var. Erkekler kadınlardan daha yüksek bir kas üretimine sahiptir; Sıklıkla bu, kas kütlesi büyümesi söz konusu olduğunda bir bahane olarak kullanılır. Bu, kadınların kas kütlesi kazanamayacağı anlamına gelmez. Aslında, kadınlar iktidarda aynı kazanımı yaşayabilir ve kaslarını erkeklerin yaptığı gibi eğitmelidirler.

Kas kütlesi oluşturmak sadece spor salonuna gitme ve kaldırma hakkında değil. Tüm sürecin etkili ve uzun süre devam etmesi için birçok önemli unsur var. Unutulmaması gereken önemli bir kural var: kasları yiymek de kaldırmak kadar önemlidir. Yemek yiyerek antreman yapın. Yemek programınızı ve yediğiniz malzemeleri değiştirin. Genel olarak: sağlıklı, çeşitli yemek yiyin, sık yiyin ve önemsiz yiyeceklerden kaçının. Kaslar oluşturmak için vücudunuzun proteine ​​ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, yeni diyetinize birçok protein eklemek önemlidir. Tavuk, hindi, yoğurt ve çeşitli balık türlerini düşünün. Kas kazanmak için diğer önemli faktörler şunlardır:

Daha fazla su iç;
Sadece kaldırmayın, dinlenmeye de devam edin;
Stresden kaçınmaya çalışın, bu durum fitness yolculuğunuz üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir;
Sadece kaldırmakla kalmayıp kardiyo eğitimini de ekleyin;
Herkes kasları aynı hızda eğitemez. Birkaç faktöre, örneğin vücudunuzun nasıl tepki verdiğine (hızlı) bağlıdır. Ama aynı zamanda genetikte de yaş, deneyim ve 'kas hafızasına' bağlı. Kas hafızası? Vücudunuz kas kütlesi tecrübesine sahip olduğunda, çok daha kolay ve daha hızlı inşa edebilirsiniz.
Segmental kas kitlesi
Çalışırken ve kas büyürkürken, kas dengesizliklerini önlemek önemlidir. Bir kas daha da güçlenirse bu olur, ancak karşı kas da buna uygun olarak büyümez. Örneğin göğsünüzü eğittiğinizi, ancak sırt kaslarınızı ihmal ettiğinizi düşünün. Ön kısımda daha fazla gerginlik var, omuzlarınız ileri sarılmaya çalışılacak. Bu sadece duruşunuzun bir goril ile aynı olduğu anlamına gelmiyor. Ayrıca, eklemlerde yaralanmaya neden olabilecek daha fazla basınç olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle kaslarınızı eşit bir şekilde eğitmek önemlidir. Bu, duruşunuzun düz kalmasını sağlar. Bu çok daha iyi görünüyor ve yaralanmayı önlemeye yardımcı oluyor. Zaten dengesiz kaldıysanız, az gelişmiş kaslarınız üzerinde çalışmaya başlamanın vakti gelmiş demektir.

Kas kütlesi nasıl ölçülür?

Tanita profesyonel vücut kompozisyon monitörleri kas kütlelerini çok doğru bir şekilde ölçebilir. Fitness ve kilo kaybı söz konusu olduğunda teraziler uzmanların ilk tercihidir. Şaşılacak bir şey değil, Tanita bir numara seçmek. Bina kasları, vücut ağırlığınız üzerinde de bir etkiye sahiptir. Genellikle bu, kilo vermediğiniz anlamına gelir. Kas kitlesi kazanarak yağ kaybediyorsunuz. Ağırlığınız aynı görüneceği için düzenli bir tartım ölçeğinde bu sinir bozucu olabilir, ancak aslında iyileşiyorsunuz demektir. Tanita monitörlerini kullanarak tam bir genel bakış edinebilir ve ilerlemeniz hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Ölçek aynı zamanda segmental kas kütlesi derecelendirmelerini gösterir. Kaslarınızın vücudunuza nasıl dağıldığını bilmek dengesizlikleri önlemeye yardımcı olur. Ölçeklerimiz, hedefler belirlemek ve bunları takip etmek için mükemmel bir yöntemdir.

Vücut Suyu

Vücut Suyu: Yapı taşı

Vücut suyu, sağlıklı bir vücuda gelince önemli bir önlemdir. İnsan vücudunun doğru şekilde çalışması için suya ihtiyacı vardır. Vücudunuzdaki mükemmel dengeyi bulmak su anahtardır. Su alımınız vücut suyunun kaybını telafi etmelidir. Bir insan vücudu cilt boyunca, ter, idrar ve solunum yoluyla vücut suyunu kaybedebilir. Denge doğruysa, elinizden geleni yapacaksınız!

Vücudunuzun suyu her gün düşündüğünüz bir şey değildir. Ancak şimdi ve sonra banyo tezgahına basarsınız. Vücudunuzun suyunu da alabilseydiniz uygun olmaz mıydı? Tanita'nın vücut kompozisyonu monitörleri, vücudunuzu tarar ve saniyeler içerisinde ayrıntılı bilgi verir. Geniş banyo terazilerimiz ile vücudunuzun su yüzdesini gözlemleyebilirsiniz. Vücudunuzun kompozisyonunu zamanla takip edebilirsiniz.

Vücut suyu nedir?

Vücut suyu, bir insan vücudundaki toplam sıvı miktarıdır. İnsan vücudu suyun en az% 50'sinden oluşmalıdır. Kesin yüzdeler çeşitli faktörlere (ör. Yaş ve cinsiyet) bağlı olarak değişir. Vücut suyu, hücrelerin birincil yapı taşıdır. İç vücut ısısını düzenlemek, kaslarınızı güçlendirir ve cildinizi nemlendirir. Bunlar, vücut suyunun ve içme suyunun bu kadar önemli olmasının sadece birkaç örneği.

İdeal vücut su yüzdesi nedir?

İdeal vücut su yüzdesi değişir. Farklı faktörlerden etkilenir. Cinsiyet, yaş ve vücut kompozisyonu bu yüzdeyi etkiler. Genel olarak, kadınların vücut su yüzdesi erkeklerden daha düşüktür. Bunun nedeni, kadınların erkeklerden daha fazla dokuya sahip olmasıdır. Yetişkin erkekler için ideal yüzdesi, yetişkin erkekler için ideal yüzdesi, toplam vücudun% 50 ila% 65 arasında iken yetişkin kadınlar için ideal yüzdesi% 45 ila% 60 arasında dalgalanacaktır. Gerçek atletik vücut tipleri için, ortalama erişkin aralığından% 5 daha fazla vücut suyuna sahip olması bile önerilir.

Yeterli su içmemesinin sonuçları

Herkes içme suyunun önemli olduğunu bilir. Ancak bunun neden önemli olduğunu az kişi biliyor. İçme suyu değil fiziksel problemlere neden olabilir. Yeterli miktarda su içmemesinin sonuçları nelerdir?

Zihinsel sorunlar
Yorgunluk
Cilt problemleri
Hava yolu sorunları ve alerjileri
Yüksek kolestorol
Yüksek tansiyon
Azalan fiziksel performans
Kilo almak
Tam liste toplam vücut suyu hakkında Tanita'nın blogunda bulunabilir.

Bu problemleri önlemek için vücudunuzun su seviyesini izlemeniz önerilir. Özellikle kilo vermek istediğinizde!

Vücudunuzun su yüzdesini nasıl artırabilirsiniz?

Vücudunuzun su yüzdesini artırmanın birçok yolu vardır. Günde en az 2 litre su içmekle başlar. En önemlisi: susadığınız sürece asla asla bekleyin. Ayrıca, gününüze bir bardak su ile başlamanızı öneririz. Bu vücudu atıklardan ve toksinlerden temizleyecektir. Vücudunuzun su yüzdesini artırmanın bir başka yolu, çiğ meyve ve sebzeleri yemektir. Suda yoğunlar. Bu içme suyu için her zaman iyi bir alternatiftir. Bunu aklınızdan çıkarmayın: sık idrara çıkana kadar hafif renkle su ve diğer sıvıları iç.

İç Organlara Ait Yağ

Vücut Yağ: Aslında ihtiyacınız olan yağ ..?

Yalın bir göbek daha sağlıklı bir hayat sürer. Bel çevresindeki yağınızı ölçerken, aslında iç organ yağını ölçüyorsunuz. Karın organlarınızı çevreleyen yağ budur. Bazı viseral yağlara sahip olmak normal; Bununla birlikte, yüksek orandaki visseral yağ ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Visseral yağ nedir?

'Normal' yağ ile karşılaştırıldığında, visseral yağ deride daha derinlerde depolanır. Visseral yağ karaciğer, pankreas ve böbrek gibi büyük organların etrafına sarılır. Visseral yağ, her organ arasında bir miktar mesafe olmasını sağlar. Çok fazla viseral yağ, iltihaplanma ve yüksek tansiyona yol açabilir, bu da ciddi sağlık sorunları riskini arttırır.

Viseral yağ ile ilgili bir diğer problem, adiponektin veya 'yağ hormonu' üzerindeki etkisi. Adiponektin'in işlevi vücut yağınızı düzenlemektir. Visseral yağ adiponektini inhibe eder. Sonuçta vücudunuz aslında ihtiyacınızdan daha fazla yağ üretir. Yüksek düzeyde bir viseral yağ da insülin duyarlılığını etkiler. Bu da, daha sonraki yaşamlarında tip 2 diyabetin ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Visseral yağ nasıl ölçülür?

Visseral yağın ölçülmesinde birçok farklı yol vardır, bunlar evde yapabileceğiniz seçenekleri içerir, ancak doktorunuza da gidebilirsiniz. Şu anda yapabileceğiniz kolay bir yöntem, bel ve kalçanızın en büyük parçalarını ölçmektir. Bununla birlikte, bu seçenek tamamen doğru değildir. Hem bellerinizi hem de kalçayı ölçtükten sonra, beli kalça ölçümüne bölün. Sağlıklı bir vücut erkekler için 1.0'dan az, kadınlar için 0.85 olmalıdır.

Yüksek düzeyde bir viseral yağ bulunduğunun iyi bir göstergesi, BMI skorunun (Beden Kitle İndeksi) yüksek olması ve geniş bir bel olmasıdır. Her ikisine de sahipseniz, muhtemelen yüksek düzeyde viseral yağ bulundurma ihtimaliniz yüksektir.

Visseral yağınızın daha doğru bir ölçümü için ayrıca Tanita vücut kompozisyonu monitörünü de kullanabilirsiniz. Tanita banyo ölçeği, iç organ yağını doğru bir şekilde izlemenize ve hesaplamanıza yardımcı olur. Şimdiye kadar çok viseral yağa maruz kalmanın tehlikelerinin farkında olmalısınız. Ancak vücudumuz sadece yağdan daha fazlasını içerir, örneğin kas kitlesi alır. Ve tam burada bir Terazi tartı arkadaşınızdır. Tanita vücut kompozisyon monitörleri, visseral yağınızı tam olarak ölçebilir. Çünkü sadece bir visseral yağ skalasından daha fazlasıdır .. Tüm vücudunuzu ölçer, vücudunuzun kompozisyonu hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bedeninizin neyin yapıldığına dair ayrıntılı bir bakış elde etmek, sağlıklı yaşam biçimini benimsemenize yardımcı olacaktır.

İdeal visseral yağ oranı nedir?

Tanita vücut kompozisyonu analiz cihazı vücudunuzdaki visseral yağları izleyebilir. Eldeki tüm bilgilere dayanarak, 1 ile 59 arasında bir aralık verir. 1 ile 12 arasında derecelendirmesi, sağlıklı bir viseral yağ seviyesine sahip olduğunuz anlamına gelir. 13 ve 59 arasında derecelendirmesi, aşırı miktarda viseral yağ bulunduğunu gösterir.

Visseral yağları nasıl kaybedeceksiniz?

Aşağıda, iç organ yağını kaybetmek için neler yapabileceğinizi gösteren bazı işaretçiler bulunmaktadır.

Şeker ve rafine karbonhidrat alımını azaltın
Nişastalı olmayan sebzeleri, yağları ve proteinleri doldurun
Düzenli egzersiz
Stresi azalt
Yeterli uykuya odaklanmak
Vücut yağını azaltmak için Tanita ile antrenman yapın

Tanita geniş bir tartı terazisi yelpazesi sunmaktadır. Bu terazilerin hepsi Tanita'nın kanıtlanmış teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji vücudunuzun kompozisyonunda ayrıntılı bilgiler verir. Ve banyo tezgahınıza her basışınızda bu olur. Birkaç saniyeden kısa sürede ayrıntılı bir genel bakış elde edersiniz. Bu visseral yağınıza veya vücudunuzun suyuna yakından bakma fırsatı verecektir. Fakat kilo verme ya da kas kütlesi arttıkça takip etmenize yardımcı olur.

Bazal Metabolik Oran

Bazal Metabolik Hız: Dinlenirken kaloriyi yakın!

Bazal Metabolik Oran (BMR olarak da bilinir), vücudunuzun günlük olarak dinlendirdiği enerjinin miktarıdır. Başka bir deyişle: Herhangi bir fiziksel aktivite yapmadığınız sürece vücudunuzun fonksiyonunu korumak için gereken kalorilerin sayısıdır.

Dinlenirken bile vücudunuz etkili bir şekilde çalışmak için enerji kullanıyor. Vücudunuz örneğin kalbinizi damarlarınızdan damar tıkanıklığına pompalıyor. Ya da mideniz yediğiniz gıdayı işliyor. Bu işlem, Bazal Metabolik Oranınız olarak daha iyi bilinir.

Vücudunuz etkin şekilde çalışması için kalorinin neredeyse% 70'ini tüketir. Kaloriler ayrıca, kilo vererken dikkate alınan ilk metrik değerlerdir. Burada BMR oynayabilir! Kas kütlesini artırmak BMR'ye yardımcı olur. Daha fazla kas kazanıp yaktığınız kalorilerin sayısı artar. Ve bu vücut yağını azaltmanıza yardımcı olacaktır. BMR ölçümünüz, bir diyet programı için bir başlangıç ​​noktası olarak kullanılabilir. Ekstra kalori, faaliyet seviyenize bağlı olarak dahil edilebilir. Ne kadar aktif olursanız o kadar çok kalori yakarsınız. Bunun yanında daha fazla kas kitlesi oluşturacaksınız. Bu, tükettiğiniz kalori miktarını yakından takip etmeniz gerektiğini gösterir. Vücudunuzu sağlıklı ve sağlıklı tutmak için.

BMR neden önemlidir?

Vücudunuzun etkili bir şekilde çalışabilmesi için minimum miktarda kaloriye ihtiyacı vardır. Vücudunuz yeterince enerji kazanmadığında, vücudunuz daha az işlev görür. Bu, yorgunluğa neden olabilir ve sonunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Metabolik yaş

İnsanlar metabolik hızlarını değiştirdikçe. Bazal metabolizma, bir çocuk olgunlaştıkça yükselir ve bu noktadan sonra genellikle yaklaşık 16 veya 17 seviyesinde doruğa ulaşır. Yavaş bir BMR, vücuttaki yağ ve kilo vermeyi zorlaştıracaktır.

Metabolik yaş, BMR'nizi kronolojik yaş grubunuzun ortalama BMR'si ile karşılaştırarak hesaplanır. Metabolik yaşınız gerçek yaşınızdan yüksekse bu, metabolizma hızınızı arttırmanızın bir işaretidir. Artmış egzersiz metabolik yaşınızı artıracak sağlıklı kas dokusu oluşturacaktır. Metabolik yaşınızı takip etmek, daha fazla kas kitlesi kazanmak için elinden gelenin en iyi olduğu bir işaret verir.

BMR'nizi nasıl hesaplarsınız?

BMR'nizi ölçmek için iki seçenek vardır: bunlardan biri banyo ölçekli evde yapıyor. Ve muhtemelen internette bazı BMR hesap makineleri görmüşsünüzdür. Bu başka bir seçenektir. Bu hesap makineleri, ortalama bir kişinin BMR'sini hesaplayabilir. Bu hesap makineleri aşağıdaki formülü kullanır. Kendiniz deneyebilirsiniz:

Erkekler için BMR

(10 * ağırlık [kg]) (6,25 * yükseklik [cm]) - (5 * yaş [yıl]) 5

Örnek: 30 yaşında bir erkek, 1,95 boyunda ve ağırlığı 85 kg civarındadır.

Formül: 850 1219-150 5 = 1924

Çözüm: Günlük Baskı Metabolik Oranı 1924 kaloridir

Kadınlar için BMR

(10 * ağırlık [kg]) (6.25 * yükseklik [cm]) - (5 * yaş [yıl]) - 161

Ancak bu hesaplayıcılar, vücut yağları ve kas kütlesi gibi bazı önemli değişkenleri görmezden geliyorlar. Dinlenme modunda, kaslarınız az enerji kullanan yağa kıyasla çok fazla enerji tüketir. Kas kitlesi kazanmak mı yoksa kilo vermek mi istiyorsun? Daha doğru bir Bazal Metabolik Oran ve Metabolik Yaş'ı takip etmenin önemli olduğunu unutmayın.

BMR'nizi takip etmek için Tanita ile birlikte tren

Tanita akıllı terazileri bu ve diğer değişkenleri ölçmek için tüm vücudunuzu tarar. Bu tarama ile tanita vücut kompozisyonu monitörü, vücudunuzun sağlığında fikir verebilir. Tanita ölçeklerine doktorlar ve fitness eğiticileri gibi uzmanlar tarafından güvenilir. Artık teknolojimize güvenme ve sağlığınızı günlük bazda izlemeğe başlama zamanınız.

Vücut Yağ Yüzdesi

Vücut yağ yüzdesi: sağlıklı bir kilo musunuz?

Vücudunuzun yağ yüzdesi sağlığınızı değerlendirirken bilmek önemlidir. Toplam ağırlığınızı iki kategoriye böler: yağ kütlesi ve her şey. Sizi sıcak tutmak ve organlarınızı ve eklemleri korumak için yağa ihtiyacınız var. Bununla birlikte, çok fazla ya da çok az yağ olması sağlıklı değildir.

Vücut yağ yüzdesi çok düşükse, hastalıklara ve enerjiye karşı dirençiniz düşüktür ve sağlık sorunları riski altındasınızdır. Vücut yağ yüzdesi çok yüksekse, diyabet ve diğer sağlık sorunları için daha yüksek bir riski taşırsınız.

Bu nedenle, vücut yağ yüzdenizi ölçmek ve sağlıklı menzil içinde kalmak önemlidir.

Vücudunuzdaki yağ yüzdesinin ölçülmesi

Sağlıklı bir kilo olup olmadığınızı belirlemek için sıklıkla kullanılan bir metrik vücut kitle indeksi (VKİ). Ağırlığı boyunuzun karesine bölerek hesaplanır. Elde edilen rakam, kilonuzun normal olup olmadığı, aşırı kilolu veya obez olduğunuza ilişkin kaba bir gösterge sağlar.

Bununla birlikte, sağlığınızı belirlemek için VKİ'yi kullanmakla ilgili bazı sorunlar var. Kaslar yağdan daha ağır olduğu için örneğin, kaslı insanlar genellikle BKİ yüksektir. Bir vücut geliştiricisi VKİ, kilolu olduğunu gösterebilir, ancak gerçekte oldukça düşük bir vücut yağ yüzdesine sahiptir. Yelpazenin diğer ucunda, VKİ genellikle çok az kas kitlesi bulunan kişilerin yağ düzeylerini hafife alıyor. Uzun boylu bir kişinin VKİ'si, gerçek vücut yağ yüzdesinin emredeceğinden daha yüksektir.

BMI, Batı medeniyetlerindeki artan obezite üzerine sekmeler tutmak için icat edildi. Daha büyük bir nüfustaki obezitenin seviyelerini ölçmek için kullanışlıdır. Bireyler arasındaki farklılıklar nedeniyle, bir kişinin yağ düzeyini ölçmek için daha az uygundur. Bununla birlikte, kaba bir gösterge sağlayabilir.

Vücudunuzun yağ yüzdesinin doğru bir ölçümü

İlerleme durumunuzu takip etmek için vücut yağ yüzdenizi düzenli olarak ölçmek isterseniz, Tanita vücut kompozisyonu monitörünü de kullanabilirsiniz. Tuvalet terazilerimiz vücudunuzdan çok küçük bir elektrik akımı gönderir. Yağ, kas ve diğer dokuların hepsi farklı bir oranda elektrik geçirdiği için, daha sonra vücut yağ yüzdesi hesaplanabilir. Tabii ki, sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için bilmen gereken daha fazla ölçüt var. Bir Tanita tartı ölçeği, kas kütlesi, iç organ yağ yüzdesi, kemik kütlesi ve vücut su yüzdesi olarak da söyleyebilir. Ardından sağlığınızı değerlendirmek ve neyin üzerinde çalışmanız gerektiğini bildirmek için bu verileri yorumlayabilir.

Segmental vücut yağ yüzdeleri

Belli bir vücuttaki yağ sizi özellikle rahatsız ediyor mu? Bir Tanita Vücut Kompozisyonu Monitörü ayrıca, çekirdeğiniz ve kollarınızın ve bacaklarınızın ayrı ayrı bölümsel yağ yüzdelerini ayrı ayrı ölçebilirsiniz. Yalnızca belirli bir vücut bölümünden kilo vermenin mümkün olmadığını unutmayın. Egzersiz yaparsanız ve bakım seviyenizin aşağısında yerseniz, her yerde yağ kaybedersiniz. Bununla birlikte, yağ dağılımı, farklı insanlar ve vücut türleri arasında farklılık gösterir.

Sağlıklı bir vücut yağ yüzdesi nedir?

Vücut yağ yüzdenizi ölçtükten sonra, bunu Tanita sağlıklı vücut yağ aralıklarıyla karşılaştırabilirsiniz.

Aşağıda kilo vermek için ne yapabileceğiniz üzerine bazı ipuçları verilmektedir.

Şeker ve rafine karbonhidrat alımını azaltın
Nişastalı olmayan sebzeleri, yağları ve proteinleri doldurun
Düzenli egzersiz
Stresi azalt
Yeterli uykuya odaklanmak

Aşağıda vücut yağı kazanmak için neler yapabileceğiniz üzerine bazı ipuçları bulunmaktadır.

Düzenli olarak, günde en az üç kez, ancak tercihen daha fazla yiyin
Daha fazla protein, karbonhidrat ve yağ tüketin
Diğer sağlık sorunlarından kaçınmak için sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli.
Yeterli uykuya odaklanmak
Bia kitabını indirmek için tıklayınız.

Bia Kitabı

Bia kitabını indirmek için tıklayınız.